» » VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ

10 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29322
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 449)
1. Giriş:
Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Açıklamalar:
Bilindiği üzere, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak vergi beyannamelerinin ve belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarının Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu), mal ve hizmet satışlarının ise Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) ile elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yükümlülükler getirilmiş ve bu yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar konuyla ilgili yayımlanan genel tebliğlerle duyurulmuştur. Söz konusu yükümlülüklere uyulmaması durumunda anılan Kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
Vergi mükellefiyeti, mükelleflerin başvurusu üzerine tesis edilebildiği gibi vergi inceleme raporları, vergi dairesi tespitleri veya sair tespitler dikkate alınarak idare tarafından da tesis edilebilmektedir. Mükellefiyet tesisini gerektiren yükümlülük meydana gelmesine rağmen mükellefiyetin süresinde tesis edilmediği hallerde durumun tespitini müteakip geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilmekte ve mükelleflere, elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken söz konusu yükümlülüklerini süresinde yerine getirmemeleri nedeniyle özel usulsüzlük cezaları tatbik edilmektedir.
Kesilen bu cezalara karşı açılan davalarda, yargı mercilerince, geriye yönelik mükellefiyet kaydı tesis edildikten sonra mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği, işe başlama tarihi ile mükellefiyetin tesis edildiği tarih arasındaki dönemlerde elektronik ortamda beyanname verilmesinin hukuken ve fiilen mümkün olmadığı, elektronik ortamda beyanname vermesi gerektiğinden haberdar olmayan davacı adına beyanname vermediğinden hareketle ceza kesilemeyeceği gibi gerekçelerle bu cezaların kaldırılması yönünde verilen kararlar müstakar hale gelmiştir.
Müstakar hale gelen yargı kararları sonucu kaldırılan söz konusu cezalarla ilgili olarak, idare ile mükellefler arasında ihtilaflara ve idarenin gereksiz yere yargılama gideri ödemesine mahal vermemek için bundan sonra geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
Diğer taraftan, beyanname verilmemesi nedeniyle söz konusu mükellefler hakkında geçmişe yönelik olarak verginin tarh edilmesine, süresinde tahakkuk etmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası kesilmesine ve işe başlamanın süresinde bildirilmemesi nedeniyle Kanunun 352/I-7 maddesi hükmü uyarınca usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik işlemlerin yapılmasına devam edileceği tabiidir.
3. Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesi Gerektiğine İlişkin Mükelleflere Yapılacak Bildirim:
Geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilen mükelleflerden beyannamelerini ve Form Ba ile Form Bs bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlara, vergi dairesince; haklarında (vergi türleri de belirtilmek suretiyle) mükellefiyet tesis edildiği, 340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan esaslar çerçevesinde beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda vermelerini sağlayacak işlemleri yerine getirmeleri için kendilerine 15 günlük süre verildiği hususu bir yazı ile tebliğ edilir.
Mükellefe tebliğ edilen bu yazıda;
a) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin, sürelerinde ve duruma göre elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmesi gerektiği,
b) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin ise sürelerinde, mutlaka elektronik ortamda verilmesi gerektiği,
c) Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda haklarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ceza hükümlerinin tatbik edileceği
hususlarına da yer verilecektir.
4. Uygulanacak Cezalar:
Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, vergi dairesince yazılan yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin sürelerinde elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmemesi durumunda, vergi dairesince Kanunun 352 nci maddesine göre usulsüzlük cezaları kesilecektir. Ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi nedeniyle vergi ziyaı cezasını gerektiren durumlarda Kanunun 336 ncı maddesine göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezası karşılaştırılacak ve ağır olan ceza uygulanacaktır.
Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, vergi dairesince yazılan yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin sürelerinde elektronik ortamda verilmemesi durumunda ise vergi dairesince Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası, ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi nedeniyle vergi ziyaı cezasını gerektiren durumlarda vergi ziyaı cezası kesilecektir.
Tebliğ olunur.


––––––––––––––––––––
1 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yazar ErdalCelik, 16-04-2015, 09:28
82
Sitede kayıtsız olarak olarak gezinmektesiniz.
Sayın ziyaretçimiz size üye olmanızı tavsiye ederiz.
excuh, 4 Mart 2019 11:01
Вот сайт для заработка
реклама заработать
posohLar, 4 Mart 2019 21:40
<a href="http://gging.ru/user/hofarAdula/">http://gging.ru/user/hofar
Adula/</a>

<a href="http://bizhsch1.ru/user/fidiswat/">http://bizhsch1.ru/user/f
idiswat/</a>
AnnaKogan, 4 Mart 2019 22:24
http://appolloshop.ru/product/stoit-li-zakazyvat-rezku-metalla-plazmennym-metod
om
http://tvoya-strana.ru/avstriya/91-chto-vzyat-s-soboy-v-avtobusnyy-tur-po-evrop
e.html
http://wiwr.ru/articles/poleznyie-sovetyi/v-kakom-stile-kupit-chasyi-dlya-gosti
noy.html
http://62-15-15.ru/index.php?productID=36084
kuz.mZICE, 5 Mart 2019 00:16
<a href="http://ruscigars.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=4999">
http://ruscigars.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=4999</a>
gromyBoupe, 5 Mart 2019 21:23
<a href="http://ktvkino-magnat.ru/user/chupaautor/">http://ktvkino-ma
gnat.ru/user/chupaautor/</a>

<a href="http://micromig.ru/user/hihraJed/">http://micromig.ru/user/h
ihraJed/</a>

<a href="http://xn--80aeeezfyvl9i.xn--p1ai/forum/user/2278/">http://x
n--80aeeezfyvl9i.xn--p1ai/forum/user/2278/</a>
mironvozyBync, 7 Mart 2019 22:09
<a href="http://gorodmirny.ru/user/hleboKet/">http://gorodmirny.ru/us
er/hleboKet/</a>

<a href="http://manikur-sochi.ru/user/ogoraPax/">http://manikur-sochi
.ru/user/ogoraPax/</a>

<a href="http://ar0.ru/user/vornaNak/">http://ar0.ru/user/vornaNak/&l
t;/a>

<a href="http://printshopcalc.ru/user/monovcip/">http://printshopcalc
.ru/user/monovcip/</a>
filipgypegrar, 8 Mart 2019 03:53
<a href="http://autofint.ru/forum/user/12064/">http://autofint.ru/for
um/user/12064/</a>

<a href="http://nao-stroy.ru/forum/user/939/">http://nao-stroy.ru/for
um/user/939/</a>

<a href="http://xn--j1aadhdbbpr7hb.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID
=55439">http://xn--j1aadhdbbpr7hb.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_vie
w&UID=55439</a>
malikBrorcerie, 13 Mart 2019 16:22
<a href="http://all-sims.ru/user/vorcoheada/">http://all-sims.ru/user
/vorcoheada/</a>
bobroPeelm, 14 Mart 2019 05:38
<a href="http://www.forum.meogames.com/home.php?mod=space&username=razinOxymn
">http://www.forum.meogames.com/home.php?mod=space&username=razinOxymn&
lt;/a>

<a href="http://forum.vershitel.ru/viewtopic.php?f=155&t=8693&p=225161#p22516
1">http://forum.vershitel.ru/viewtopic.php?f=155&t=8693&p=225161#p22516
1</a>

<a href="http://www.2002.ahxfx.com/home.php?mod=space&uid=18963">http
://www.2002.ahxfx.com/home.php?mod=space&uid=18963</a>
shvedFofs, 19 Mart 2019 22:54
<a href="http://energystr.ru/communication/forum/user/1342/">http://e
nergystr.ru/communication/forum/user/1342/</a>

<a href="http://segment76.ru/communication/forum/user/6184/">http://s
egment76.ru/communication/forum/user/6184/</a>

<a href="http://savevernazza.com/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=419853#
postid-104245">http://savevernazza.com/forum/?mingleforumaction=viewtop
ic&t=419853#postid-104245</a>
Jekwerysog, 21 Mart 2019 12:08
Hi, today we will talk here the benefits of flash games, do you agree? As the case may be you call to mind a consider that browser games are created virtuous to ravage time? Come on, let's look at? So, we all obtain, a grandiose creation, in which a assignment of assorted toys are installed aside default, and now think about close to how diverse of them do you capitalize on on an ceaseless basis? As a precept, the discipline plea is 0.
You will tot up innumerable more applications to the ruse, which, like those already installed, will assemble dust on the destroy of the signet’s recollection, and you when one pleases shoot up them a combine of times and then if. And absolutely, no meaningfulness what time eon sort you are, because we all liking puzzles, games, quests and much more. As career shows, most of them go along with online, but not stationary.
And at times let's look at what are these games perception stimulants or a time killer?
There is such a form - “adjust humdinger”, games like “Zumba”, in which, as you remember, you extremity to accumulate and go home not at home three or more balls of the for all that color. It may be in their distinction "opportunity iceman" and there is a import, but I also dream of a functional quality, namely, training the concentration and expedition of the brain.
If you need to "bleed" the brains to the fullest, then you need to vamoose the conundrum where you call to manage a feeling entirely of the "secret room" for a certain aeon of pass‚ or keep here forever! But do not tantalize, this is upright a competition and you be struck by 9 more cat lives!
Arcade is equal of the types of browser “walkers” in which you have need of to reach the ambition on completing an inconceivable amount of interesting “roving” tasks and this also has an incredibly positive effect on the brain.
Online simulations of the keyboard of racing "Need for the sake of Skedaddle", makes you comply with the moving, the run of rivals, and in addendum to entire lot you have to absorb in improving your competition send away on the fly and what is it? Waste of at the same time or pumping the brains?
Do you till about flash games are "every so often killers"?
Site: http://bit.ly/2FqXvTl
fedosBold, 21 Mart 2019 21:26
<a href="http://crbnvr.ru/about/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=5516"&
gt;http://crbnvr.ru/about/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=5516</a>

<a href="http://sevastopolkino.ru/user/usatapen/">http://sevastopolki
no.ru/user/usatapen/</a>

<a href="http://game-rust.ru/user/korenCrype/">http://game-rust.ru/us
er/korenCrype/</a>
samojblich, 22 Mart 2019 21:47
<a href="http://www.apply.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=290994">ht
tp://www.apply.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=290994</a>

<a href="http://kupit-granit.ru/forum/user/27757/">http://kupit-grani
t.ru/forum/user/27757/</a>

<a href="http://megastart-slot.ru/user/tihorNaism/">http://megastart-
slot.ru/user/tihorNaism/</a>

<a href="http://proshivki-portal.ru/user/ukinatek/">http://proshivki-
portal.ru/user/ukinatek/</a>
smolyJuntee, 23 Mart 2019 05:10
<a href="http://milanmarittima.ru/user/novosScone/">http://milanmarit
tima.ru/user/novosScone/</a>

<a href="http://3x7x.ru/user/bunasJoimb/">http://3x7x.ru/user/bunasJo
imb/</a>

<a href="http://saytfamily.ru/user/aksenAmony/">http://saytfamily.ru/
user/aksenAmony/</a>
hurtiImpose, 26 Mart 2019 23:45
<a href="http://onlekino.ru/user/vaserRor/">http://onlekino.ru/user/v
aserRor/</a>

<a href="http://www.ruanjian119.com/home.php?mod=space&uid=79">http:/
/www.ruanjian119.com/home.php?mod=space&uid=79</a>

<a href="http://proshivki-all.ru/user/medofAffip/">http://proshivki-a
ll.ru/user/medofAffip/</a>

<a href="http://msknews24.ru/user/malikHypog/">http://msknews24.ru/us
er/malikHypog/</a>
minkipr, 27 Mart 2019 18:40
<a href="http://i-parking.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11221">
;http://i-parking.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11221</a>

<a href="http://onlinefilmy.ru/user/protaReawl/">http://onlinefilmy.r
u/user/protaReawl/</a>

<a href="http://dostupniy-turizm-dlya-vseh.ru/user/sucanpleam/">http:
//dostupniy-turizm-dlya-vseh.ru/user/sucanpleam/</a>

<a href="http://npffkr.ru/user/bunashoK/">http://npffkr.ru/user/bunas
hoK/</a>

<a href="http://500kms.ru/user/milehSwari/">http://500kms.ru/user/mil
ehSwari/</a>

<a href="http://mix5.ru/user/enkoskah/">http://mix5.ru/user/enkoskah/
</a>

<a href="http://gornoesp.ru/user/strodbouro/">http://gornoesp.ru/user
/strodbouro/</a>
sukacpt, 28 Mart 2019 22:52
<a href="http://kinomarwel.ru/user/huradces/">http://kinomarwel.ru/us
er/huradces/</a>

<a href="http://arhiv09.ru/user/konardox/">http://arhiv09.ru/user/kon
ardox/</a>

<a href="http://onfvotkinsk.ru/user/haronCoiCt/">http://onfvotkinsk.r
u/user/haronCoiCt/</a>
cherkthibra, 29 Mart 2019 02:01
<a href="http://wowcircle-gold.ru/user/valevbok/">http://wowcircle-go
ld.ru/user/valevbok/</a>
shaveinnopNen, 2 Nisan 2019 22:48
<a href="http://minashkin.pro/forum/user/516/">http://minashkin.pro/f
orum/user/516/</a>

<a href="http://remont-obyvi.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ponadSow&qu
ot;>http://remont-obyvi.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ponadSow</a&
gt;

<a href="http://rest-n-buy.ru/forum.php/?PAGE_NAME=profile_view&UID=278009&qu
ot;>http://rest-n-buy.ru/forum.php/?PAGE_NAME=profile_view&UID=278009</a&
gt;

<a href=" http://gracheva-yuliya.ru/user/burosHAf/">http://gracheva-yuliya.ru/use
r/burosHAf/</a>
sizyjjeache, 3 Nisan 2019 00:52
<a href="http://rc-future.ru/user/danovNut/">http://rc-future.ru/user
/danovNut/</a>
solomKafavaisp, 8 Nisan 2019 23:05
<a href="http://gta-fast.ru/user/maksiesolf/">http://gta-fast.ru/user
/maksiesolf/</a>

<a href="http://www.ptniip.ru/user/kamenShexy/">http://www.ptniip.ru/
user/kamenShexy/</a>
zhiliTief, 9 Nisan 2019 05:42
<a href="http://mebel-largo.ru/user/petasGox/">http://mebel-largo.ru/
user/petasGox/</a>

<a href="http://enderdays.com/viewtopic.php?f=11&t=22">http://enderda
ys.com/viewtopic.php?f=11&t=22</a>
AmandaOredo, 9 Nisan 2019 06:36
Чтобы навсегда избавиться от клопов, мы предлагаем дополнительно воспользоваться выманивающими препаратами длительного действия. Их принцип действия состоит в том, что заражается несколько особей. Они становятся переносчиками отравы и, добираясь в особо скрытые места заражают своих «соплеменников». Далее уже следует цепная реакция. Благодаря такому комплексному подходу удается уничтожить даже далеко спрятавшихся насекомых и их личинки.

Теги темы:

дезинфекция моющие средства, санитарная обработка пациента, как избавиться от крыс в частном, физическая дезинфекция, дезинфекция крови, дезинфекция медицинские средства

дезинфекция помещений
mininAlieria, 9 Nisan 2019 19:17
<a href="http://www.dairynews.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=27149"
;>http://www.dairynews.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=27149</a>

<a href="http://top10v.ru/user/sutusruisk/">http://top10v.ru/user/sut
usruisk/</a>
posohEstirm, 10 Nisan 2019 22:12
<a href="http://russiawork.ru/user/garinRoR/">http://russiawork.ru/us
er/garinRoR/</a>

<a href="http://forum.priboridetali.ru/member.php?u=241219">http://fo
rum.priboridetali.ru/member.php?u=241219</a>

<a href="http://realty365.ru/user/ogorawaype/">http://realty365.ru/us
er/ogorawaype/</a>

<a href="http://socgorod74.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=65371"&g
t;http://socgorod74.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=65371</a>

<a href="http://www.zhivicaplus.ru/about/forum/user/682/">http://www.
zhivicaplus.ru/about/forum/user/682/</a>
paninBous, 11 Nisan 2019 16:00
<a href="http://osbm.lviv.ua/user/heremApapy/">http://osbm.lviv.ua/us
er/heremApapy/</a>

<a href="http://otzyvoff.ru/user/kunesFouby/">http://otzyvoff.ru/user
/kunesFouby/</a>

<a href="http://www.xionserver.ru/user/kasadFab/">http://www.xionserv
er.ru/user/kasadFab/</a>
gorevMr, 16 Nisan 2019 22:53
<a href="http://www.project-helios.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=64"&g
t;http://www.project-helios.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=64</a>

<a href="http://xn--80abje0djc.xn--p1ai/communication/forum/user/268186/"
;>http://xn--80abje0djc.xn--p1ai/communication/forum/user/268186/</a>

<a href="http://www.mmofishka.com/user/conasalody/">http://www.mmofis
hka.com/user/conasalody/</a>

<a href="http://whdf.ru/forum/user/30951/">http://whdf.ru/forum/user/
30951/</a>
smolyrek, 17 Nisan 2019 22:24
<a href="http://prpack.ru/user/hirkanib/">http://prpack.ru/user/hirka
nib/</a>

<a href="http://nashreedalat.ir/user/averarhics/">http://nashreedalat
.ir/user/averarhics/</a>

<a href="http://www.astrabios.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=39670"
;>http://www.astrabios.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=39670</a>

<a href="http://www.pravanet.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=985144&q
uot;>http://www.pravanet.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=985144</
a>

<a href="http://videoitem.ru/user/helomgak/">http://videoitem.ru/user
/helomgak/</a>

<a href="http://www.tpk-aksai.ru/forum.php/?PAGE_NAME=profile_view&UID=6208&q
uot;>http://www.tpk-aksai.ru/forum.php/?PAGE_NAME=profile_view&UID=6208</
a>

<a href="http://www.livekavkaz.ru/index.php?subaction=userinfo&user=wrisaVog&
quot;>http://www.livekavkaz.ru/index.php?subaction=userinfo&user=wrisaVog<
;/a>

<a href="http://kpop24.ru/about/forum/user/911838/">http://kpop24.ru/
about/forum/user/911838/</a>

<a href="http://ya-naturistka.ru/user/senevsag/">http://ya-naturistka
.ru/user/senevsag/</a>

<a href="http://mir-kino24.ru/user/tovsazibre/">http://mir-kino24.ru/
user/tovsazibre/</a>
losevGiX, 18 Nisan 2019 08:34
<a href="http://lunar.az/user/evdoshar/">http://lunar.az/user/evdosha
r/</a>

<a href="http://vzelenke.ru/user/gonadDix/">http://vzelenke.ru/user/g
onadDix/</a>

<a href="http://siamsi.ru/communication/forum/user/10716/">http://sia
msi.ru/communication/forum/user/10716/</a>

Yorum Ekle

Adınız:*
E-Mail:
Yorumunuz:
Kalın İtalik Altı Çizili Üzeri Çizili | Sola Yasla Ortala Sağa Yasla | İfade Ekle Bağlantı EkleKorumalı Link Girin Renk Seç | Gizli Metin Alıntı Ekle Farklı Bir Alfabe ile Yazılmış Olan Seçili Metni Kiril Alfabesine Çevir Spoiler Ekle
Kodu girin: *
Kodu Güncelle
Kullanıcı PaneliSitemizi değerlendirin


-------------