» Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

* Defter tutma olarak adlandırılan muhasebe kayıtlarının tutulması
* Firmaya özel durumlar ışığında muhasebe sisteminin kurulması, vergi planlamasının yapılması, firma çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesi
* Sirküler vasıtası ile firmanın sektörel ve genel mevzuatı takibine yardım edilmesi
* Aylık, üç aylık ve yıllık olarak aşağıdaki beyannamelerin hazırlanması ve gönderilmesi

- KDV beyannamesi
- Muhtasar beyanname
- SGK beyannamesi
- Geçici Vergi beyannamesi
- Kurumlar Vergisi beyannamesi
- Gelir Vergisi beyannamesi

* İstenilen her an firma mali durumunu gösteren aşağıdaki tabloların hazırlanması

- Bilanço
- Kapsamlı Gelir Tablosu
- Özkaynak Değişim Tablosu

* Sabit varlıkların ve stokların envanter kayıtlarının tutulması ve raporlanması
* Şirket kuruluşları
* Sermaye artırımı, hisse devri, tasfiye, birleşme ve bölünme işlemleri ve tüm işlemlerin yetkili olarak raporlanması
* Sermaye tespit raporunun hazırlanması
* Vergi daireleri ile anlaşmazlıkların çözümü, takibi ve özel durumlarda özelge sağlanması
* Genel kurul yapılması ve toplantıya iştirak edilmesi
* Firmanın üçüncü taraflar ile olan iş bağının vergisel incelenmesi
* Bunlar haricinde firmaya özel durumlarda sorunun çözümü, gerekli danışmanlığın sağlanması
Kullanıcı PaneliSitemizi değerlendirin


-------------