» Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

* Amortisman Sınırı
* Arizi Kazançlar İstisna Tutarları
* Asgari Geçim İndirimi Tutarları
* Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
* Aylık Sakatlık İndirim Tutarları
* Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
* Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
* Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar
* Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
* Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
* Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
* Dönemler İtibariyle Asgari Ücret
* Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
* Emlak Vergisi Oranları
* Fatura Düzenleme Sınırı
* Gecikme Zammı Oranları
* Geçici Vergi Oranları
* Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)
* Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
* GVK’nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
* Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
* İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları
* İşsizlik Sigortası Prim Oranları
* Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
* KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
* Kıdem Tazminatı Tavanı
* KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
* Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
* Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
* Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
* Özel Usulsüzlük Cezaları
* Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
* Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
* Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
* SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
* SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
* Tecil Faizi Oranları
* Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
* Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100)
* Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100)
* Tüketici Enflasyon Oranları(1994=100)
* Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)
* Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)
* Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
* Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)
* Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100)
* Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
* Vergi Kodları
* Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
* Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
* Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
* Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilcek Sabit Yatırım Tutarları
* Yenide Değerleme Oranları
* Yeiden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)
* Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü
* Yıllık Ücretli İzinler
* 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan

Kullanıcı PaneliSitemizi değerlendirin


-------------