» » DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY KARARLARI

Temyiz Eden : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Karşı Taraf : …
İstemin Özeti : Davacı adına elektronik ortamda beyanname verme yükümlülüğünün ihlali nedeniyle 2007/12 ve 2008 yılının muhtelif dönemleri için kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Ankara 6. Vergi Mahkemesinin 29.03.2012 günlü ve E:2011/1919, K:2012/352 sayılı kararıyla; söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ceza kesileceği hususu davacıya yazılı olarak bildirilmeden kesilen özel usulsüzlük cezalarında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu cezaların kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı İdare, kesilen cezanın hukuka uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi M. Volkan Uluçay’ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliklerine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun “Yetki” başlıklı mükerrer 257′nci maddesinin 4’üncü fıkrasında,” … vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu” hükmüne yer verilmiş, mükerrer 355’inci maddesinde ise, bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257’nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu sicil müdürlüklerince doldurulan bilgi formlarından ve elektronik ortamda yapılan sorgulama sonuçlarından hareketle, davacının 10.05.2005 ila 19.12.2008 tarihleri arasında yapmış olduğu taşınmaz satışları nedeniyle bu döneme ilişkin ticari kazanç mükellefiyetinin açılış ve kapanışının yapılması gerektiği yolundaki 25.10.2010 tarihli yazıya istinaden davacı adına mükellefiyet tesis edilerek ilgili dönem beyannamelerini vermemesi nedeniyle dava konusu özel usulsüzlük cezalarının kesildiği anlaşılmıştır. Mükellefin işe başladığı tespit edilen tarih esas alınarak, geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde mükellefiyet tesis edilmesi halinde, işe başlama tarihi ile mükellefiyetin tesis edildiği tarih arasındaki dönemlerde elektronik ortamda beyanname verilmesi hukuken ve fiilen mümkün olmadığından dava konusu özel usulsüzlük cezalarını kaldıran Mahkeme kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine ve kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına 07.02.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
Davacının gayrimenkul alım satımı faaliyetinde bulunduğu halde ilgili dönem beyannamelerini elektronik ortamda vermemesi üzerine kesilen özel usulsüzlük cezalarını, yazılı bildirim olmadığı gerekçesiyle kaldıran mahkeme kararı davalı İdare tarafından temyiz edilmiştir. İdari düzenlemeler uyarınca kapsama alınan mükellefler açısından fiziki ortamda beyanname kabulüne son verildiği ve beyanname verme yükümlülüğünün niteliği itibarıyla mükerrer 355′inci maddenin birinci fıkrasında yer alan yasal düzenlemelerde olduğu gibi bilginin ibrazı ödevi niteliğinde olmadığı dikkate alındığında, elektronik ortamda beyanname verme yükümlülüğü için yazılı bildirim şartının aranmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 2004, 2005, 2006 ve 2008 yıllarında aldığı gayrimenkulleri 2005, 2007 ve 2008 yıllarında sattığı, dolayısıyla belirli bir ticari organizasyon dahilinde sürekli olarak ve kar amacı güderek yürüttüğü bu faaliyetin ticari faaliyet niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.
Bu nedenle, kayıt dışı olarak ticari faaliyette bulunduğu tespit edilen davacı adına geçmiş dönemlere ilişkin olarak elektronik ortamda beyanname verme yükümlülüğünün ihlali nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesilmesine yasaya aykırılık bulunmadığından cezayı kaldıran Mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.
Yazar ErdalCelik, 16-04-2015, 09:26
16
Sitede kayıtsız olarak olarak gezinmektesiniz.
Sayın ziyaretçimiz size üye olmanızı tavsiye ederiz.
sevenfly, 9 May 2017 11:24
Louboutin collaborated with the artists to create christian louboutin outlet uk one-of-a-kind bags made from colorful handwoven cotton panels, Mayan embroidery and bone and wooden beads painted with motifs of mythical wild cheap christian louboutin beasts.The inside is lined with traditional Day of the Dead sugar skulls that have "turned into happy christian louboutin for sale ghosts that keep an eye on your belongings," said Louboutin
Loren, 13 Haziran 2017 09:34
Valentine's Day is a day created to reveal the essential man in your life just what does it cost? you care. While roses could be great for you, locating the ideal Valentine's day presents this year can be challenging when you are looking for Chanel Replica Handbags UK unique he will certainly love.If you are looking for excellent Valentine's presents for couples, we have you covered there. Among the very best gifts concepts and also one we like is getting matching his as well as her www.ralphlaurenukoutlet.org.uk. And also this set of the best Valentine's Day presents this year. it will not only make both of you delighted, yet it will certainly additionally provide you something that keeps you linked also when you are apart.We all have had the experience where we thought we were obtaining something outstanding for Valentine's Day to just end up with some conversation hearts or a box of chocolates. Today you have the most effective Valentine's Day gifts at hand so you could make the day unique. From designer Louis Vuitton Replica bags to the best watches online, we will certainly make certain you have one pleasant day.
qdw, 10 Temmuz 2017 12:16
She has nine Wimbledon titles and is believed to be worth more than £10million.But Martina Navratilova is not stopping there after it emerged she is selling luxury replica watches with a length of string from her old racket for £8,000 each.The watches are being sold through a new Swiss omega replica watches brand called Avantist and contain string from the racquet used to win her Wimbledon final in 1987.
rada, 1 Ağustos 2017 08:08
Hipocampo del océano del planeta replicas de relojes dotado de “Big Blue” bisel reloj de buceo y la escala digital Liquidmetal®, primera posición de graduación de 15 minutos de bisel de replicas de relojes cerámica decorada de goma naranja.

replicas Omega Seamaster Planet Ocean relojes imitacion “Big Blue” es resistente a 60 bar, la configuración Omega 8906 movimientos Co-Axial Cronómetro Maestro agua. Para lograr la replicas breitling certificación Maestro cronómetro.
sddwe, 28 Ağustos 2017 05:36
New Reine de Naples Queen of swiss replica watches Naples Series 8928 mini watch, followed by the essence of the design of replica watches uk the Queen of Naples series, the use of mother of omega replica pearl dial, 6 o'clock position set eccentric scale ring, with large size Breguet Arabic numerals, Do not go to fake watches the oval-shaped case clever echo.
Ranmazneali, 10 May 2018 20:58
Люди кто хочет играть в современные игры на самых высоких настройках с динамичными теняими
даже на самых слабых ПК или ноутах. Без лагов и фризов (Но нужен более менее нормальный интернет).
Читайте статья по настройке компа здесь.
Видео по установке и настройке смотрите тут.
Играю уже пол года на ведре 2005 г. Буду рад кому помог разорить буржуев игровой индустрии!!!
nanxiangwe, 31 May 2018 12:48
Royal Breitling Watches

Royal Breitling Watches

Royal Hermes handbags

Royal Breitling Watches

RoyalRoyal Valentino Handbags

?

Royal Breitling Watches brand pocket watches happen to be all together hand-crafted, from your persons features nice name, Imitation Omega?pay attention to? Royal Breitling Watches?and thus solid pattern straight cleaned everybody, The exact Replacement Breitling watches?enjoy will have a very high quality, and also Copy Royal Hermes handbags?keep an eye on features a high-end design style, and the ModelRoyal Hermes handbags?observe is made from titanium blend. Accompanied by a authentic organization style and design from the RoyalRoyal Valentino Handbags.
zhouyanh84, 26 Temmuz 2018 09:05
<H1><a href="http://www.ralphlaurenpolo.in.net" title="ralph lauren"><strong>ralph lauren</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkorsoutlet70off.us.com" title="michael kors outlet clearance"><strong>michael kors outlet clearance</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.mbtscarpe.it" title="scarpe mbt"><strong>scarpe mbt</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com" title="coach outlet online"><strong>coach outlet online</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchampsacsoldes.fr" title="longchamp"><strong>longchamp</strong></a>
</H1>
<H1><a href="http://www.nicholaskirkwood.us.com" title="nicholas kirkwood shoes"><strong>nicholas kirkwood shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.birkenstockoutlet.us.org" title="birkenstock outlet"><strong>birkenstock outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.airmax97.org" title="air max 97"><strong>air max 97</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.viscontipens.us.com" title="visconti pens"><strong>visconti pens</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheapreplicawatches.us.com" title="cheap replica watches"><strong>cheap replica watches</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordans-fusion.com" title="jordan shoes"><strong>jordan shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michael--kors.me.uk" title="michael kors handbags"><strong>michael kors handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vetementsclothing.com" title="vetements clothing"><strong>vetements clothing</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vibram-fivefingers.us.com" title="vibram fivefingers"><strong>vibram fivefingers</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.christianlouboutinshoessale.org.uk" title="christian louboutin"><strong>christian louboutin</strong></a></H1>
20187.26zhouyanhua

Yorum Ekle

Adınız:*
E-Mail:
Yorumunuz:
Kalın İtalik Altı Çizili Üzeri Çizili | Sola Yasla Ortala Sağa Yasla | İfade Ekle Bağlantı EkleKorumalı Link Girin Renk Seç | Gizli Metin Alıntı Ekle Farklı Bir Alfabe ile Yazılmış Olan Seçili Metni Kiril Alfabesine Çevir Spoiler Ekle
Kodu girin: *
Kodu Güncelle
Kullanıcı PaneliSitemizi değerlendirin


-------------