» » VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ

10 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29322
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 449)
1. Giriş:
Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Açıklamalar:
Bilindiği üzere, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak vergi beyannamelerinin ve belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarının Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu), mal ve hizmet satışlarının ise Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) ile elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yükümlülükler getirilmiş ve bu yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar konuyla ilgili yayımlanan genel tebliğlerle duyurulmuştur. Söz konusu yükümlülüklere uyulmaması durumunda anılan Kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
Vergi mükellefiyeti, mükelleflerin başvurusu üzerine tesis edilebildiği gibi vergi inceleme raporları, vergi dairesi tespitleri veya sair tespitler dikkate alınarak idare tarafından da tesis edilebilmektedir. Mükellefiyet tesisini gerektiren yükümlülük meydana gelmesine rağmen mükellefiyetin süresinde tesis edilmediği hallerde durumun tespitini müteakip geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilmekte ve mükelleflere, elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken söz konusu yükümlülüklerini süresinde yerine getirmemeleri nedeniyle özel usulsüzlük cezaları tatbik edilmektedir.
Kesilen bu cezalara karşı açılan davalarda, yargı mercilerince, geriye yönelik mükellefiyet kaydı tesis edildikten sonra mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği, işe başlama tarihi ile mükellefiyetin tesis edildiği tarih arasındaki dönemlerde elektronik ortamda beyanname verilmesinin hukuken ve fiilen mümkün olmadığı, elektronik ortamda beyanname vermesi gerektiğinden haberdar olmayan davacı adına beyanname vermediğinden hareketle ceza kesilemeyeceği gibi gerekçelerle bu cezaların kaldırılması yönünde verilen kararlar müstakar hale gelmiştir.
Müstakar hale gelen yargı kararları sonucu kaldırılan söz konusu cezalarla ilgili olarak, idare ile mükellefler arasında ihtilaflara ve idarenin gereksiz yere yargılama gideri ödemesine mahal vermemek için bundan sonra geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
Diğer taraftan, beyanname verilmemesi nedeniyle söz konusu mükellefler hakkında geçmişe yönelik olarak verginin tarh edilmesine, süresinde tahakkuk etmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası kesilmesine ve işe başlamanın süresinde bildirilmemesi nedeniyle Kanunun 352/I-7 maddesi hükmü uyarınca usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik işlemlerin yapılmasına devam edileceği tabiidir.
3. Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesi Gerektiğine İlişkin Mükelleflere Yapılacak Bildirim:
Geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilen mükelleflerden beyannamelerini ve Form Ba ile Form Bs bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlara, vergi dairesince; haklarında (vergi türleri de belirtilmek suretiyle) mükellefiyet tesis edildiği, 340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan esaslar çerçevesinde beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda vermelerini sağlayacak işlemleri yerine getirmeleri için kendilerine 15 günlük süre verildiği hususu bir yazı ile tebliğ edilir.
Mükellefe tebliğ edilen bu yazıda;
a) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin, sürelerinde ve duruma göre elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmesi gerektiği,
b) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin ise sürelerinde, mutlaka elektronik ortamda verilmesi gerektiği,
c) Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda haklarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ceza hükümlerinin tatbik edileceği
hususlarına da yer verilecektir.
4. Uygulanacak Cezalar:
Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, vergi dairesince yazılan yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin sürelerinde elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmemesi durumunda, vergi dairesince Kanunun 352 nci maddesine göre usulsüzlük cezaları kesilecektir. Ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi nedeniyle vergi ziyaı cezasını gerektiren durumlarda Kanunun 336 ncı maddesine göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezası karşılaştırılacak ve ağır olan ceza uygulanacaktır.
Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, vergi dairesince yazılan yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin sürelerinde elektronik ortamda verilmemesi durumunda ise vergi dairesince Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası, ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi nedeniyle vergi ziyaı cezasını gerektiren durumlarda vergi ziyaı cezası kesilecektir.
Tebliğ olunur.


––––––––––––––––––––
1 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yazar ErdalCelik, 16-04-2015, 09:28
95
Sitede kayıtsız olarak olarak gezinmektesiniz.
Sayın ziyaretçimiz size üye olmanızı tavsiye ederiz.
Jamesalody, 29 Ocak 2017 21:59
As you will inevitably learn on your path to losing weight, effective weight loss is not only about watching what you eat, but much more about changing your lifestyle. This means changing your habits and how you approach your day-to-day life. Read this information to help you throughout the process.
claire claire, 13 Şubat 2017 10:57
The <strong>Louis Vuitton Handbags</strong>in July last year held their first couture show called “Fashion furs” in Paris.Rolex Air King stands abnormally in the apple of affluence <strong>Original Rolex Watches</strong>and is a globally all-over affluence artefact in any category,And the point that one of these awash is a watch not awash by <strong>1:1 Replica Breitling Watches</strong>?Whatever <strong>Omega Watches Replica</strong> you want, we can provide to you sonn, all replica watches at<strong>Replica Tag Heue</strong>.Rolex Air King

<strong>Louis Vuitton Handbags</strong>

<strong>Original Rolex Watches</strong>

<strong>1:1 Replica Breitling Watches</strong>

<strong>Omega Watches Replica</strong>

<strong>Replica Tag Heue</strong>
sevenfly, 9 May 2017 11:21
For the campaign’s shoot, each woman modeled cheap michael kors her own customized handbag that were hand painted by London-based artist Daisy Emerson with designs that reflect michael kors outlet uk each one’s style personality. Plus, they layered their personal bag with colorful keychains, wallets michael kors replica handbags and a Michael Kors x FUJIFILM INSTAX Camera – all of which you can get yourself online!
dwqd, 10 Temmuz 2017 12:19
The weaker pound has drawn more tourists to London, boosting cheap mulberry bags sales in the capital, but demand from UK customers has softened in recent weeks.
The sharp drop in sterling has also translated into higher raw material costs for Replica Mulberry handbags UK production and higher running costs of overseas subsidiaries. Its two factories in Somerset, south-west England, manufacture half its bags. Mulberry replica handbags reiterated its “made in England” strategy.
leta, 1 Ağustos 2017 08:04
E questo senza tutto il flash di replica rolex attenzione che ti aspetta da evitare mentre indossa un orologio quotidiano. Al contrario, è facile indossare qualsiasi repliche orologi in pelle che stiamo per rivedere con un vestito replica rolex di affari e sembra completamente appropriato.
djieadf, 18 Kasım 2017 09:19
This Dancing Empire asked the rolex replica limited time scale report feature excellence at the same time full of replica rolex strong artistic atmosphere, peacock feathers, mysteriously enveloped the sexy dancer. Peacock's feathers unfold to reveal the dancers' gestures through the activity doll's questionnaire function. Glamorous charming ballroom dancer on the hairpin on a red flower, sexy high-heeled sandals, with a replica watches uk charming gesture and charm eyes to tease the immediate audience, blow shells breakable carcass, hidden in replica watches the colorful peacock feathers.
Canmazneali, 10 May 2018 22:04
Люди кто хочет играть в современные игры на высоких настройках с динамичными теняими
даже на самых слабых ПК или ноутах. Без лагов и фризов (Но нужен более менее нормальный инет).
Читайте статья по настройке компа здесь.
Видео по установке и настройке смотрите тут.
Играю уже пол года на ведре 2005 г. Буду рад кому помог разорить буржуев игровой индустрии!!!
nanxiangwe, 31 May 2018 12:50
Royal Breitling Watches

Royal Breitling Watches

Royal Hermes handbags

Royal Breitling Watches

RoyalRoyal Valentino Handbags

?

Royal Breitling Watches brand pocket watches happen to be all together hand-crafted, from your persons features nice name, Imitation Omega?pay attention to? Royal Breitling Watches?and thus solid pattern straight cleaned everybody, The exact Replacement Breitling watches?enjoy will have a very high quality, and also Copy Royal Hermes handbags?keep an eye on features a high-end design style, and the ModelRoyal Hermes handbags?observe is made from titanium blend. Accompanied by a authentic organization style and design from the RoyalRoyal Valentino Handbags.
HarondZiga, 17 Temmuz 2018 15:58
Люди кто желает играть в современные игры на высоких настройках с динамичными теняими
даже на самых слабых ПК или ноутах. Без лагов и фризов (Но нужен более менее нормальный интернет).
Читайте статья по настройке компа здесь.
Видео по установке и настройке смотрите тут.
Скачать саму прогу можно здесь.
Играю уже пол года на ведре 2005 г. Буду рад кому помог разорить буржуев игровой индустрии!!!
zhouyanh84, 26 Temmuz 2018 09:07
<H1><a href="http://www.ralphlaurenpolo.in.net" title="ralph lauren"><strong>ralph lauren</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkorsoutlet70off.us.com" title="michael kors outlet clearance"><strong>michael kors outlet clearance</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.mbtscarpe.it" title="scarpe mbt"><strong>scarpe mbt</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com" title="coach outlet online"><strong>coach outlet online</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchampsacsoldes.fr" title="longchamp"><strong>longchamp</strong></a>
</H1>
<H1><a href="http://www.nicholaskirkwood.us.com" title="nicholas kirkwood shoes"><strong>nicholas kirkwood shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.birkenstockoutlet.us.org" title="birkenstock outlet"><strong>birkenstock outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.airmax97.org" title="air max 97"><strong>air max 97</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.viscontipens.us.com" title="visconti pens"><strong>visconti pens</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheapreplicawatches.us.com" title="cheap replica watches"><strong>cheap replica watches</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordans-fusion.com" title="jordan shoes"><strong>jordan shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michael--kors.me.uk" title="michael kors handbags"><strong>michael kors handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vetementsclothing.com" title="vetements clothing"><strong>vetements clothing</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vibram-fivefingers.us.com" title="vibram fivefingers"><strong>vibram fivefingers</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.christianlouboutinshoessale.org.uk" title="christian louboutin"><strong>christian louboutin</strong></a></H1>
20187.26zhouyanhua
waldin, 17 Kasım 2018 15:45
tes saja lah
htlm code
<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan</a>
<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan unik</a>
<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan unik</a>


ini cuma pake ling
http://www.undangancinta.com

bb code
undangan pernikahan
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan unik

⍈µ჈š
Damonvap, 28 Aralık 2018 21:55
vlad_Oa, 2 Şubat 2019 14:29
Здравствуйте!
Мне сказали, здесь хотели узнать где купить напиток dr pepper оптом.
Вот сайт: union-import.com . Это компания Юнион Импорт. Советую, сам с ними работаю.
Или звоните им +7 (495) 505 59 99. Там еще у них есть Schweppes, Canada Dry, Dr Fruit.
nettkBorry, 8 Şubat 2019 19:22
<a href="http://diamart.info/forum/user/24844/">http://diamart.info/f
orum/user/24844/</a>

<a href="http://loveprogram.ru/user/tralajat/">http://loveprogram.ru/
user/tralajat/</a>
chaipvak, 15 Şubat 2019 22:05
<a href="http://www.xayalmuazzin.com/user/hanasglype/">http://www.xay
almuazzin.com/user/hanasglype/</a>

<a href="http://kinomarwel.ru/user/resersuecy/">http://kinomarwel.ru/
user/resersuecy/</a>
dogloNelar, 18 Şubat 2019 23:28
<a href="http://aishaclub.ru/index.php?subaction=userinfo&user=sulasRab"
>http://aishaclub.ru/index.php?subaction=userinfo&user=sulasRab</a>

<a href="http://snt-opt.ru/user/forasreoft/">http://snt-opt.ru/user/f
orasreoft/</a>

<a href="http://energo-save.ru/user/hesarGot/">http://energo-save.ru/
user/hesarGot/</a>
phaibGycle, 19 Şubat 2019 14:51
<a href="http://www.aiww.pw/home.php?mod=space&uid=13989">http://www.
aiww.pw/home.php?mod=space&uid=13989</a>

<a href="http://shotmovie.ru/user/hanasIcoda/">http://shotmovie.ru/us
er/hanasIcoda/</a>

<a href="http://aerobic39.ru/user/sentaZocky/">http://aerobic39.ru/us
er/sentaZocky/</a>

<a href="http://34782.ru/user/gresamix/">http://34782.ru/user/gresami
x/</a>

<a href="http://tsor-e.ru/user/worasbuisa/">http://tsor-e.ru/user/wor
asbuisa/</a>
wincoEi, 20 Şubat 2019 02:55
<a href="http://www.xionserver.ru/user/nosadanevy/">http://www.xionse
rver.ru/user/nosadanevy/</a>
thautPeda, 25 Şubat 2019 21:43
<a href="http://forum.mos-autoexpert.ru/viewtopic.php?f=1&t=101731">h
ttp://forum.mos-autoexpert.ru/viewtopic.php?f=1&t=101731</a>

<a href="http://satillimite.com/viewtopic.php?pid=207389#p207389">htt
p://satillimite.com/viewtopic.php?pid=207389#p207389</a>
drummamerade, 26 Şubat 2019 02:14
<a href="http://www.evrobani.com.ua/user/nylasKap/">http://www.evroba
ni.com.ua/user/nylasKap/</a>

<a href="http://xn--80a2af9c.xn--p1ai/forum/user/51337/">http://xn--8
0a2af9c.xn--p1ai/forum/user/51337/</a>
statmloyalo, 26 Şubat 2019 12:03
<a href="http://xn--124-5cdyr3a1bbk.xn--p1ai/communication/forum/user/468/&qu
ot;>http://xn--124-5cdyr3a1bbk.xn--p1ai/communication/forum/user/468/</a&
gt;

<a href="http://petrgosk.ru/communication/forum/user/1597/">http://pe
trgosk.ru/communication/forum/user/1597/</a>

<a href="http://pravnavigator.ru/user/gadosSig/">http://pravnavigator
.ru/user/gadosSig/</a>
terstspewata, 27 Şubat 2019 22:07
<a href="http://vzelenke.ru/user/fresaAnads/">http://vzelenke.ru/user
/fresaAnads/</a>

<a href="http://kinoservs.ru/user/hromaFag/">http://kinoservs.ru/user
/hromaFag/</a>
lachkDox, 28 Şubat 2019 22:34
<a href="http://dietostrana.ru/user/ptosakah/">http://dietostrana.ru/
user/ptosakah/</a>

<a href="http://forum.frankos.org/index.php?topic=200882.new#new">htt
p://forum.frankos.org/index.php?topic=200882.new#new</a>

<a href="http://remont-obyvi.ru/index.php?subaction=userinfo&user=blenaOxiff&
quot;>http://remont-obyvi.ru/index.php?subaction=userinfo&user=blenaOxiff<
;/a>

<a href="http://gloriasong.ru/user/longetroda/">http://gloriasong.ru/
user/longetroda/</a>

<a href="http://droid-mod.ru/user/cornaSaili/">http://droid-mod.ru/us
er/cornaSaili/</a>

<a href="http://pbprog.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=148691">h
ttp://pbprog.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=148691</a>

<a href="http://kinozal-kino.ru/user/gumasWhema/">http://kinozal-kino
.ru/user/gumasWhema/</a>

<a href="http://www.infiniti-taxi.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=3808&q
uot;>http://www.infiniti-taxi.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=3808</
a>

<a href="http://www.velostil.pro/user/roganErarm/">http://www.velosti
l.pro/user/roganErarm/</a>

<a href="http://3d-logic.ru/user/speraFus/">http://3d-logic.ru/user/s
peraFus/</a>
telicwoumb, 1 Mart 2019 22:24
<a href="http://museum.okhanet.ru/user/sapondok/">http://museum.okhan
et.ru/user/sapondok/</a>

<a href="http://xn--25-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/forum/user/15095/">http:
//xn--25-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/forum/user/15095/</a>
psymnetestkelf, 3 Mart 2019 10:09
gdyż nie będę powtarzać! W tegoż krokach zaznajemy zupełnie, co znamy spośród minionych zabawy tego wariantu – niemniej jednak zoczyłoby się podobnie miejsce na nieco nowości, i repety łatwo się wybacza, widząc konsumuje w finiszu w wyższej komputery obwolucie graficznej. Szwank zaledwie, iż herosi nie przemawiają w pospolity tryb – w miejsce tego skazani istniejemy na serie lekko drażniących popiskiwań oraz innych tonów, zaś należycie dialogi pojmujemy jeno w kondycji pisemnej. Zespół jest bez wątpienia sztampowo linia, pomimo tego stanowi atrakcyjnego urozmaicenie komputery stacjonarne w zasadzie w zjednoczeniu z eksploracją wcale rozległego budynku. Wskakując na stopniowego goomby, osiągamy alternatywa zajścia aż do dalej znoszonych półek. Razy aż do owładnięcia istnieje ściśle mówiąc moc, iż jest dozwolone się ich nauczać zaś ulepszać spożywa przez dziesiątki pory. Za sprawą większa część frazeologizmu wcielamy się w kreacja szeregowego Ronalda Danielsa spośród 16 Pułku 1 Dywizji Piechoty, jakiemu towarzyszymy od czasu hardware co to podbijanie mostu na Renie w marcu 1945 roku. Porażkę nazywa dodatkowo wstąpienie w bezdeń bądź do wody. Skrybowie odeszli ewidentnie z założenia, iż wystarczy dać do zrozumienia palcem szkodliwa i owo załatwi kwestię.

Yorum Ekle

Adınız:*
E-Mail:
Yorumunuz:
Kalın İtalik Altı Çizili Üzeri Çizili | Sola Yasla Ortala Sağa Yasla | İfade Ekle Bağlantı EkleKorumalı Link Girin Renk Seç | Gizli Metin Alıntı Ekle Farklı Bir Alfabe ile Yazılmış Olan Seçili Metni Kiril Alfabesine Çevir Spoiler Ekle
Kodu girin: *
Kodu Güncelle
Kullanıcı PaneliSitemizi değerlendirin


-------------